Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 04.09.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Εισήγηση για ορισμό πληρεξούσιας δικηγόρου προς αντιμετώπιση: Των ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής ασκηθεισών κατά και του Δήμου μας και των υπ’αριθ. 880/2015 και 881/2015 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας εφέσεων από την Χαρίκλεια Κομνηνού του Χρήστου, πρώην υπαλλήλου του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. Δικάσιμος : 26.09.2017
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 167/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
4. Έγκριση της με αριθμό 252/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015»
6. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
7. Συμμετοχή του Δήμου Καβάλας στην πρόταση ένταξης του παραποτάμιου Δάσους Δέλτα Νέστου και της ευρύτερης περιοχής στο πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (MAB)
8. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές – βελτιώσεις – εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας
9. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευές- επισκευές- συντηρήσεις ποτίστρων ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων
10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» ΟΠΣ : 384052
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές Σιντριβανιού Κεντρικής Πλατείας»
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή για αντιπαγωτική προστασία οδού στις Κρηνίδες»
13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Δημιουργία αποθήκης εδαφικού υλικού στο ΧΥΤΑ Καβάλας» σύμφωνα με το άρθρου 15 του Π.Δ.171/87, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99) «Μικρά έργα -Εργασίες συντήρησης»
14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Ανανέωση χώρων πρασίνου στο Δήμο Καβάλας έτους 2017» σύμφωνα με το άρθρου 15 του Π.Δ.171/87, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99) «Μικρά έργα -Εργασίες συντήρησης»
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση μέτρων πυρασφάλειας στο Κλειστό Γυμναστήριο Ποταμουδίων »
16. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της δημοτικής οδού Ν. Καρβάλης-Λεύκης στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου – ΤΑP
17. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Φιλίππων του Δήμου Καβάλας
18. Επανεπιβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας Τ.Ε.Θ.Α. κείμενου επί των Θεσσαλονίκης & Εμμανουήλ Μπενάκη
19. Διαμόρφωση περιβάλλοντα κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Βενιζέλου και Δοϊράνης (έμπροσθεν του καταστήματος 180ο)
20. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας 2016»
21. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2016»
22. Εισήγηση περί διαγραφής χρηματικού καταλόγου από τον κο. Θεόδωρο Αλύπα του Θρασύβουλου
23. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού 93,79€ και επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Αβραάμ Τολμίδη του Θεμιστοκλή
24. Διαγραφή οφειλών
25. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη για συμμετοχή της σε σύσκεψη μελών της ΠΕΔ-ΑΜΘ με θέμα «την υλοποίηση του Π.Ε.Σ.Δ.Α. στην Περιφέρειά ΑΜΘ και την αναπτυξιακή προοπτική εν όψει του περιφερειακού συνεδρίου παρουσία του Πρωθυπουργού στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, με δημιουργία πλαισίου προτάσεων και σχεδιασμού» στις 21 Αυγούστου 2017
26. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετέχει σε συνεδρίαση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ως εκπρόσωπο του Δήμου Καβάλας, στις 16 Σεπτεμβρίου 2017
27. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετέχει σε τετραήμερη εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων» (OPEN DAYS), στις 8-12 Οκτωβρίου 2017
28. Ορισμός νέου μέλους στη κενωθείσα θέση της Δημοτικής Συμβούλου κας Μπαλτζίδου Βαρβάρας από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας η οποία ορίσθηκε Πρόεδρος αυτής
29. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της δημότισσας κας Τεκέογλου-Κορδομάτη Αλεξάνδρας του Δημητρίου από αναπληρωματικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» και αντικατάστασή της»
30. Αντικατάσταση των δημοτών κ. Καρκάλα Ιωάννη του Αργυρίου και κ. Ιωάννου Βασιλείου από τακτικά μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας
31. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της δημότισσας, κας Κεσικιάδου Αγγελικής του Δημητρίου, από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και αντικατάστασής τη
32. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κου. Παπαδόπουλου Γρηγόριου, Δ/ντή του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή του
33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της σε δύο συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ/ΑΜΘ και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, και για τη συμμετοχή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» στις 30 Αυγούστου 2017
34. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
35. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ιδιοκτησίας της ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Γεωργίου 3 στην Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
36. Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» εντός ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ιδιοκτησίας του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ 14-16 στην Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας