Περιορισμός κυκλοφορίας στην Περιμετρική Καβάλας για δυο μήνες

Νέο δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζει η ΔΕΥΑΚ - Διαβάστε τι θα ισχύει μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2017

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιμετρική Οδό της Καβάλας είναι σε ισχύ λόγω εργασιών που εκτελούνται στο νότιο πεζοδρόμιο της Οδού, στο πλαίσιο κατασκευής δικτύου ύδρευσης του δήμου Καβάλας. Αναλυτικά, η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας αποφάσισε:

  • Τον περιορισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Περιμετρική οδό της πόλης της Καβάλας, από το ύψος της οδού Δωδεκανήσου έως τη Διασταύρωση Σανατορίου.

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

  • Τη διακοπή της κυκλοφορίας των πεζών στο τμήμα του πεζοδρομίου όπου θα πραγματοποιούνται οι εν λόγω εργασίες.

-Στο εν λόγω τμήμα, η κυκλοφορία των πεζών θα διεξάγεται μέσω ειδικού διαδρόμου διέλευσης επί του οδοστρώματος, εφαπτόμενο στην τοποθετούμενη προσωρινή σήμανση, πλάτους τουλάχιστον 0,90 μέτρων, ο οποίος θα δημιουργηθεί με μέριμνα του αναδόχου του έργου και τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

-Η σήμανση θα τοποθετείται καθημερινά επί του οδοστρώματος και θα αφαιρείται με την περαίωση των εργασιών τις νυχτερινές ώρες σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική έκθεση και το σχετικό εγκεκριμένο σχεδιάγραμμα οριζόντιας εργοστασιακής. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτών καταστάσεων που θα απαιτηθεί η σήμανση να παραμείνει και κατά τις βραδινές ώρες, θα ληφθεί μέριμνα από την εργοληπτική εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση επιπρόσθετων φανών και γενικότερα φωτισμού, ενημερώνοντας το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας για τον αναγκαίο έκτακτο έλεγχο.

-Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά τις ώρες 07.00-19.00 ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσυρθεί η σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.