Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 29.09.2017 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.

Β.
1. Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθ. 4684/18-4-2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ», που βρίσκεται επί της οδού Φιλαδελφείας 2, στον Δήμο Καβάλας.
2. Διατήρηση ή μη, ή μετατόπιση κενωθέντων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014).
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 561/2017 απόφασης Δ.Σ. ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος της έγκρισης εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της δημοτικής οδού Ν. Καρβάλης – Λεύκης, στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης, στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου – ΤΑP.
4. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθ. 65 του Ν.3852/2010 και άρθ. 11 του Ν.2971/2001.
(Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης)