Το παράνομο λιμάνι της ΒΦΛ στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας [έγγραφο]

«Επανέρχεται» το θέμα μετά από... έξι χρόνια (!) κατόπιν «πιέσεων» του Υπουργείου Οικονομίας και τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτική εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας με τέσσερα (4) θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη (διαβάστε την εδώ). Το τέταρτο, «Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθ. 65 του Ν.3852/2010 και αρθ. 11 του Ν.2971/2001», αφορά στο λιμάνι της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη το οποίο λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον Απρίλιο του… 2010 (διαβάστε σχετικά εδώ) και η συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι ο «προθάλαμος» της συζήτησής του στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Σώμα ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το ζήτημα το μακρινό… 2011. Από τότε, όπως προκύπτει και από την εισήγηση του θέματος επί της οποίας θα κληθούν να αποφασίσουν την ερχόμενη Παρασκευή τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δεν έγιναν και πολλά. Σχεδόν τίποτε! Ο λόγος που ο δήμος Καβάλας είναι αναγκασμένος να «ξεθάψει» ένα, εν πολλοίς, «ξεχασμένο» ζήτημα δεν έχει να κάνει με κάποια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο της αποκατάστασης της νομιμότητας, αλλά στη ρητή εντολή του Υπουργείου Οικονομίας για «κλείσιμο» του σχετικού φακέλου και στην παραγγελία επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της εισήγησης που αποστέλλει (με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2017) στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το Τμήμα Μελετών και Έργων-Γραφείο Τοπογραφικών Μελετών G.I.S. & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Καβάλας και το οποίο υπογράφει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημοσθένης Τουλκίδης.

«Σας υποβάλλουμε το υπ. 1663/5-10-2011 έγγραφο (συν.1) της Κτηματικής Υπηρεσίας Καβάλας με το οποίο ζητούσε από τον Δήμο μας να γνωμοδοτήσει για την διατήρηση ή όχι των έργων και εγκαταστάσεων την εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ELFE» πρώην «Β.Φ.Λ. Α.Ε.» εντός του Αιγιαλού και της Παραλίας.

Η Υπηρεσία εισηγήθηκε σχετικά με το υπ. αρίθμ. 30007/14-12-2011 έγγραφο (συν. 2). Η Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης απέστειλε την υπ. αρίθμ. 37/2011 απόφαση της (συν. 3) με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 31572/1-12-2011 διαβιβαστικό (συν. 4). Βάσει αυτής έγινε το υπ. αρίθμ. 33251/16-12-2011 έγγραφο προς το Τ.Ε.Ε. (συν. 5).

Έκτοτε λάβαμε υπενθυμίσεις από την Κτηματική Υπηρεσία με τα υπ. αρίθμ. πρωτ. 1750/10-09-2012 και 17853/13-10-2016 έγγραφα τους.

Απάντηση από το Τ.Ε.Ε. ουδέποτε λάβαμε.

Με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 7907/08-04-2015 έγγραφο (συν.6) υπενθυμίσαμε στο Τ.Ε.Ε. ότι εκκρεμεί απάντηση τους. Παρά και τις τηλεφωνικές μας οχλήσεις, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Σημειώνουμε ότι το αρχικό αίτημα της Κτηματικής Υπηρεσίας έγινε με το υπ. αρίθμ. 3110/22-12-2010 έγγραφο τους το οποίο όμως δεν χρεώθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία γι’ αυτό και δεν μνημονεύεται ως αφετηρία έναρξης ενεργειών.

Ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ζ.Ο.Ε. (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) (συν.7) η έκταση που καταλαμβάνει το εργοστάσιο ανήκει στην Ζώνη 1δ: «υφιστάμενες οχλούσες χρήσεις» και το τμήμα εντός του Αιγιαλού & Παραλίας όπου υπάρχουν «τα έργα και οι εγκαταστάσεις» ανήκει στην Ζώνη 1γ: «ζώνη εξασφάλισης συγκοινωνιακών έργων» (συν.8).

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) (συν.9) η έκταση του εργοστασίου είναι χαρακτηρισμένη ως «Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ. ν.2742/99) Δευτερογενούς Τομέα» και το τμήμα εντός του Αιγιαλού & Παραλίας όπου υπάρχουν «τα έργα και οι εγκαταστάσεις» έχει χαρακτηρισμό «Υποδομές Μεταφορών».

Εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει τον Απρίλιο του 2016 (αριθμ. πρωτ. 21735/21-04-2016). Το θέμα συμπεριλήφθηκε στα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/05/2016 ως 27ο αλλά τελικώς αποσύρθηκε χωρίς να ληφθεί απόφαση.

Σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 1663/05-10-211 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιας περιοχής στο εργοστάσιο έληξε στις 15-04-2010.

Η μη ανανέωση της άδειας χρήσης και της διατήρησης των υφιστάμενων έργων είχε μέχρι σήμερα τις κάτωθι συνέπειες:

  1. Το σωματείο φορτοεκφορτωτών λιμένος Καβάλας «Άγιος Νικόλαος» υπέβαλε την από 09-03-2017 καταγγελία για παράνομη χρήση του λιμένα.
  2. Η εισαγγελία πρωτοδικών Καβάλας με την Α16/2377 παρήγγειλε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση.
  3. Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΔΔΠ0007937/0506ΑΕΞ2017/22-05-2017 απόφαση του (μη αναρτητέα) έδωσε εντολή για την διερεύνηση της υπόθεση.
  4. Το δημόσιο δεν εισπράττει αντίτιμο για την χρήση των εγκαταστάσεων εντός του Αιγιαλού και της Παραλίας από το 2010 που έληξε η παραχώρηση.

Επιπλέον και σε ότι αφορά τις γνωμοδοτήσεις φορέων (όπως οι ΟΤΑ) σε σχέση με τα άρθρα 11 & 14 του Ν.2971/01 σας υποβάλλουμε το υπ. αρίθμ. πρωτ. 1022986/2043/Β0010 της 21-03-03 του Υπουργείου Οικονομίας (συν. 13) όπου ρητώς αναφέρει ότι πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι γνώμες για την συμπλήρωση του φακέλου.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε, αιτιολογημένα, για την διατήρηση ή μη των έργων και των εγκαταστάσεων όπως αυτά υφίστανται εντός του Αιγιαλού και της Παραλίας και εμφανίζονται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και να καθορίσετε την χρήση τους σύμφωνα με το άρθ. 65 του Ν.3852/2010 και αρθ. 11 του Ν.2971/01».