Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 12.10.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Εξέταση της αρ.πρωτ. 43719/04-09-17 ενστάσεως της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΑΪΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της με αρ. πρωτ. 40182/16-08-17 Απόφασης Έκπτωσης του Δ/ντη Τ.Υ. του Δήμου Καβάλας από το έργο «Αποκαταστάσεις Οδοστρωμάτων του Δήμου Καβάλας»
3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Καβάλας έτους 2015»
4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων έτους 2016»
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
6. Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης 1 της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με τίτλο «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη», με κωδικό MIS 5008109 και έγκριση εκτέλεσης του ομότιτλου υποέργου 1
7. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Παύλου Μελά 6 στη Δ.Κ. Καβάλας ιδιοκτησίας κ. Καραγιάννη Χαράλαμπου
8. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 561/2017 απόφασης Δ.Σ. ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος της έγκρισης εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της δημοτικής οδού Ν. Καρβάλης-Λεύκης στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου – ΤΑP
9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή διατηρητέου κτιρίου στην Δερβενακίων»
10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές στο 16ο Δημοτικό Σχολείο»
11. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις 6ου Νηπιαγωγείου Καβάλας»
12. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση Δικτύου Φωτισμού Δρόμου προς Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμων»
13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομής αίθουσας πληροφορικής στο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα»
14. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Σταθεροποίηση εδάφους στη διασταύρωση των οδών Ευξείνου Πόντου και Ανατολικής Ρωμυλίας»
15. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τμηματική αφαίρεση παλαιών χρωμάτων στο κτίριο Μούτουλα»
16. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθ. 65 του Ν.3852/2010 και αρθ. 11 του Ν.2971/2001
17. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 618/2017 Α.Δ.Σ., για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και λήψη νέας απόφασης
18. Υποβολή Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας
19. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων
20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 193/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
21. Έγκριση της με αριθμό 291/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
22. Έγκριση της με αριθμό 241/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την «Παραχώρηση Χρήσης Έκτασης 50.000τ.μ. περίπου στην περιοχή Εσκή Καπού, στο Δήμο Καβάλας για Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.)
23. Έγκριση της με αριθμό 126/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) που αφορά ‘’Υποβολή αίτησης ρύθμισης αποπληρωμής του δανείου της ΔΕΥΑ Καβάλας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων’’
24. Πρόγραμμα χωριστής συλλογής υφασμάτινων υλικών
25. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καβάλας – Θάσου
26. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
27. Μεταστέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 1ου ειδικού Ν/Γ Καβάλας
28. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ 277/2017 απόφαση του Δ.Σ. και λήψη νέας για την εγγραφή του Δήμου Καβάλας ως συνδρομητή για το έτος 2017 σε εφημερίδες και ενημερωτικά site
29. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων έτους 2017
30. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διεθνείς – πανελλαδικές οργανώσεις έτους 2017
31. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης έτους 2017
32. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας του Πρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012
33. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων για την μείωση μισθωμάτων των δημοτικών ακινήτων
34. Παράταση εκμίσθωσης του Νο 2 Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Αμύντας στη Δημοτική αγορά
35. Εκμίσθωση του Νο 1.18 (E 13) καταστήματος του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας στο Περιγιάλι
36. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
37. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
38. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί διαγραφής ποσού από τον Δούμο Νικόλαο
39. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014)
40. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
41. Ανανέωση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
42. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Τουλκίδη Δημοσθένη, και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τελίδη Περικλή στη πόλη Schenzen της Κίνας, προκειμένου να συμμετέχουν στην 6η Διεθνή Εβδομάδα Πολιτισμού και Τέχνης των Αδελφοποιημένων Πόλεων, στις 04-08 Δεκεμβρίου 2017
43. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ/ ΑΜ-Θ, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017
44. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία στο Sindelfingen-Stuttgart, προκειμένου να συμμετέχουν στην Έβδομη Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, με θέμα «Δύναμή μας η Τοπική Αυτοδιοίκηση», στις 9-12 Νοεμβρίου 2017
45. Τροποποίηση της αριθμ. 483/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων, κ. Κιοσέ Νικολάου από τον συνδυασμό «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ» και του κ. Ιωαννίδη Ηλία απο τον συνδυασμό «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» από τακτικά μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
46. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του δημότη, κ. Ζήσου Μάρκου του Ευαγγέλου, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και αντικατάστασή του.