Γεμάτη η ατζέντα διαχείρισης των αδέσποτων από τον δήμο Καβάλας και τον Αύγουστο

Αντιμετώπιση έκτακτων κτηνιατρικών περιστατικών, στειρώσεις, αλλά και έλεγχος ύπαρξης microchip αποτέλεσαν τις κύριες δράσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοτών του δήμου Καβάλας στο θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατά τον μήνα Αύγουστο του 2017 από το αρμόδιο συνεργείο περισυλλογής και διαχείρισης του δήμου Καβάλας έγιναν οι εξής δράσεις:

  • Αντιμετωπίστηκαν 9 έκτακτα κτηνιατρικά περιστατικά
  • Έγιναν 5 στειρώσεις θηλυκών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών)

Όλες οι παραπάνω ενέργειες έγιναν πλέον των καθημερινών εργασιών του συνεργείου, δηλαδή τη σίτιση σε διάφορα σημεία αλλά και τη φροντίδα, καθαρισμό, κοινωνικοποίηση καθώς και σίτιση στον κλειστό χώρο της προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων που έχει διαμορφωθεί ειδικά .

Επίσης, γνωστοποιείται ότι για όλα τα σκυλιά που γίνεται διαχείριση από την πλευρά του δήμου Καβάλας, πραγματοποιείται έλεγχος ύπαρξης microchip με το ειδικό scanner που διαθέτει η Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, γίνεται η τοποθέτησή του από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται βιβλιάριο υγείας και γίνεται εμβολιασμός (πολλαπλό και αντιλυσσικό εμβόλιο). Μ’ αυτόν τον τρόπο σταδιακά γίνεται η ηλεκτρονική σήμανση και εμβολιασμός όλων των αδέσποτων ζώων του δήμου.