Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 01.11.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017, στις 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καβάλας, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.1)», ιδιοκτησίας ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Φωτήλα 10 στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΤΣΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 17, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
3. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Αγίου Νικολάου 4, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.