Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 03.11.2017 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Άδεια επέμβασης σε κοινόχρηστο χώρο.
2. Μετακίνηση της χειροκίνητης μεταλλικής μπάρας ελέγχου εισόδου στο ΣΜΑ Ζυγού και πρώην ΧΑΔΑ.
3. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων, για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2017.
4. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 8554 τ.μ. στη Νέα Καρβάλη (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012)».
5. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 15662 τ.μ. στη Νέα Καρβάλη (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012)
6. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 14458 τ.μ. στη Νέα Καρβάλη (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012)
7. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης).