Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 15.11.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, στις 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καβάλας, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Κασσάνδρου 8, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 10, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
3. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ ΠΑΡΘΕΝΑΣ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Δοϊράνης 46, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
4. Επανεξέταση θέματος, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου που αφορά την «Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.1)», ιδιοκτησίας ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Φωτήλα 10, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας».
5. Προσκύρωση κοινοχρήστου τμήματος στη συμβολή των οδών Πέλλης & Αριστοκλέους.
6. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1014, στο Περιγιάλι Καβάλας.
7. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 764, στο Περιγιάλι Καβάλας.
8. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στην αρχική ιδιοκτησία 0101568 με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα α) το 01 στο Γ.1143 και β) το 03 στο Γ.1144, στο Περιγιάλι Καβάλας.