Δήμος Καβάλας: Σεμινάριο-οδηγός για την υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Απώτερος σκοπός τού σεμιναρίου η διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος-Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο αντιδήμαρχος Καβάλας Δημοσθένης Τουλκίδης

Ο δήμος Καβάλας με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, πραγματοποίησε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σεμινάριο με τίτλο «Βασικά βήματα για την υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας-ΣΒΑΚ.

Συντονιστής του σεμιναρίου ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Δημοσθένης Τουλκίδης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

Η αναγκαιότητα του Σεμιναρίου προέκυψε από τη συμμετοχή του δήμου, ως ένας από τους 150 δήμους της χώρας, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» από το Πράσινο Ταμείο.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να ενημερωθούν οι υπάλληλοι των σχετικών Διευθύνσεων του δήμου Καβάλας από την κ. Μ. Μορφουλάκη, Πολιτικό Μηχανικό-Συγκοινωνιολόγο, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονα Α’ ΙΜΕΤ, για το τι είναι το ΣΒΑΚ και ποια είναι τα βασικά βήματα για την υλοποίησή του.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με εμπλεκόμενους φορείς που συμμετείχαν στο σεμινάριο επάνω στα προβλήματα που έχουν επισημανθεί και χρήζουν εξέτασης στα πλαίσια ενός ΣΒΑΚ.

Τα συμπεράσματα από το σεμινάριο ήταν ότι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δεν αποτελούν μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού.

Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τελικό στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.