Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 17.11.2017 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Προσκύρωση κοινοχρήστου τμήματος στη συμβολή των οδών Πέλλης & Αριστοκλέους.
2. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1014, στο Περιγιάλι Καβάλας.
3. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 764, στο Περιγιάλι Καβάλας.
4. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στην αρχική ιδιοκτησία 0101568 με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα α) το 01 στο Γ.1143 και β) το 03 στο Γ.1144, στο Περιγιάλι Καβάλας.