Δε θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Ληξιαρχείου Καβάλας

Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία του Δημοτολογίου

Ο δήμος Καβάλας ενημερώνει τους δημότες του ότι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, η υπηρεσία του Ληξιαρχείου δε θα λειτουργεί λόγω ολοήμερης επιμόρφωσης-εκπαίδευσης του προσωπικού, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία του Δημοτολογίου προς εξυπηρέτησή τους.