Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 21.12.2017 [όλα τα θέματα]

2συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Στις 19:00 θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του δήμου Καβάλας και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2018 (31η συνεδρίαση) και θα ακολουθήσει στις 20:00, στον ίδιο χώρο η 32η συνεδρίαση με 9 εγγεγραμμένα προς συζήτηση θέματα.

Η ημερήσια διάταξη

1. 26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 523/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης εφέσεως (ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών) του Παντελίδη Αντωνίου και λοιπών 10 (Δικάσιμος: (εξ αναβολής) 23.02.2018)», για την λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού αμοιβής της πληρεξουσίας δικηγόρου
3. Έγκριση διενέργειας της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»
4. Ορισμός επιτροπής εξέτασης βλαβών από ανωτέρω βία στο έργο «Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτής Ραψάνης»
5. Έγκριση της με αριθμό 154/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά την «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας»
6. Έγκριση της με αριθ. /2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά στην έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
7. Έγκριση της υτι’ αριθ. 242/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού και πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αυτού, οικ. έτους 2018
8. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης- στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας οικ.έτους 2018
9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 101/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)» που αφορά στην έγκριση της ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και των ενταγμένων δράσεων σ’ αυτόν