Το όραμα του δήμου Καβάλας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών

Η Ομάδα Ειδικού σκοπού του Τμήματος Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χωρών, οι «διαδραστικές» μέθοδοι καταγραφής των προβλημάτων και οι προτεραιότητες της διοίκησης Τσανάκα

Το πλάνο του δήμου Καβάλας για τα έργα καθημερινότητας που έγιναν και γι’ αυτά που θα γίνουν θα παρουσιάσει η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταξύ του σχεδιασμού της διοίκησης Τσανάκα συμπεριλαμβάνεται ο συντονισμός της Ομάδας Ειδικού σκοπού του Τμήματος Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χωρών, καθώς και η καλύτερη αξιοποίηση των «διαδραστικών» μέσων τα οποία έχουν δημιουργηθεί, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να θέτουν υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου τα προβλήματα τα οποία εντοπίζουν.

Η ανακοίνωση του δήμου για τα βήματα που έγιναν για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας αποτελεί προσωπική δέσμευση της Δήμαρχου Καβάλας κας Δήμητρας Τσανάκα και βασική προτεραιότητα του Δήμου μας. Για την κατά το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση τους έχει ξεκινήσει μία στοχευμένη δράση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων στους δρόμους, που είτε έχουν εντοπίσει οι δημότες μας, είτε έχει εντοπίσει το ίδιο το συνεργείο μετά από ελέγχους στις γειτονιές του Δήμου Καβάλας.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε Ομάδα Ειδικού σκοπού στο Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χωρών, με αποκλειστικό αντικείμενο εργασίες που αφορούν ασφαλτοστρώσεις, άμεσες αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, φθορές ασφάλτου, επούλωση λάκκων, τομών και ρωγμών σε όλο το οδικό δίκτυο τόσο της ΔΕ Καβάλας, όσο και της ΔΕ Φιλίππων.

Επόμενος στόχος είναι η άρτια επάνδρωση και ο συντονισμός της συγκεκριμένης ομάδας, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των δημοτών μας.

Στη προσπάθεια καταγραφής των ζητημάτων συντήρησης της πόλης, μπορούν να βοηθήσουν πια όλοι οι δημότες, καθώς η δημοτική αρχή έχει μεριμνήσει ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία του δημότη με τον δήμο για θέματα καθημερινότητας. Ήδη βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία:

  • Ενιαίος πενταψήφιος αριθμός εξυπηρέτησης του πολίτη 15451
  • Εφαρμογή αναφοράς προβλημάτων «CityCare» στον νέο δικτυακό τόπο του δήμου εδώ
  • Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ

Με όλους τους παραπάνω τρόπους, μπορούν πια να καταγράφονται μεθοδικά και ταξινομημένα όλες οι αναγκαίες μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις συντήρησης του δήμου, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται καταλλήλως, ολοκληρωμένα και άμεσα.

Πέραν βέβαια των έργων αυτεπιστασίας από τις υπηρεσίες του δήμου, η διοίκηση ενισχύει σημαντικά και ανεβάζει ψηλά στην ατζέντα, τις εργολαβίες καθημερινότητας για τη νέα χρονιά. Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Καβάλας για το 2018, περιγράφει ξεκάθαρα το όραμα της διοίκησης για την καθημερινότητα του δημότη.

Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων, παιδικές χαρές, υποδομές αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

Στόχος μια πόλη καλοσυντηρημένη, καθαρή, φωτεινή, λειτουργική.