Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 19.01.2018 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας και υποβολή αυτής προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (97,581.35 τ.μ.) (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης)
3. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (99,852.00 τ.μ.) (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης)