Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 06.02.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας. Η ημερήσια διάταξη 1. Εξέταση ένστασης της εταιρίας Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. κατά της υπ΄ αριθ. 6/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Πρακτικό μη Οριστικής έγκρισης αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»». 2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018. 3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ΠΟΕ προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 4. Έγκριση...

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Εξέταση ένστασης της εταιρίας Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. κατά της υπ΄ αριθ. 6/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Πρακτικό μη Οριστικής έγκρισης αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»».
2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης ΠΟΕ προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
5. Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής Κεντρικού Διαμερίσματος Καβάλας.
6. Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων οικον. έτους 2018.
7. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017.
8. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων και ειδών γενικής καθαριότητας από τον Σύλλογο «ΠΝΟΗ» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
9. Αποδοχή δωρεάς 1000 τεμαχίων γάλακτος από τους Γιατρούς του Κόσμου (Παράρτημα Καβάλας) για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
10. Αποδοχή δωρεάς ειδών καθαριότητας από τον Όμιλο Inner Wheel Καβάλας, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
11. Περί έγκρισης της διενέργειας με τις διαδικασίες του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της «Προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας», των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.