Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 12.02.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018 και ψήφιση πιστώσεων από το ΔΣ
2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017
3. Έγκριση της με αριθμό 41/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί Έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2018
7. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2018», ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.
8. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2018», ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.
9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2018», ψήφιση πίστωσης κλπ.
10. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων Άρδευσης έτους 2018», ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.
11. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση- Επέκταση Δικτύου Βιοαερίου 2018»
12. Τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας
13. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Βενιζέλου 42 στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας ιδιοκτησίας Αλεπού Αλεξάνδρας με την επωνυμία ΄΄La Baguette΄΄
14. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί των οδών Δαγκλή και Βενιζέλου στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας με την επωνυμία ΄΄ΜΙΚΡΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄
15. Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Κατασκευές – Επισκευές – Συντηρήσεις σε κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας»
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο ρέμα της Λεύκης»
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές στο 5ο και 6ο Νηπιαγωγείο Καβάλας»
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές στο Κοινοτικό Κατάστημα Ν. Καρβάλης»
19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στον οικισμό Αμυγδαλεώνα»
20. Εγγραφή του Δήμου Καβάλας ως συνδρομητή για το έτος 2018 σε εφημερίδες και ενημερωτικά site.
21. Εγγραφή του Δήμου Καβάλας ως συνδρομητή σε περιοδικά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης έτους 2018.
22. Εγγραφή του Δήμου Καβάλας ως συνδρομητή σε διεθνείς – πανελλαδικές οργανώσεις έτους 2018
23. Εγγραφή του Δήμου Καβάλας ως συνδρομητή σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων έτους 2018
24. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
25. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2018
26. Έγκριση ή μη του από 17-1-2018 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχειακού Υλικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Καβάλας
27. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014)
28. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης
29. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για διοργάνωση αγώνων
30. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» και γηπέδου «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
31. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
32. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
33. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατάλληλου χώρου από το Δήμο Καβάλας για λειτουργία αποθήκης εργαλείων και υλικών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου
34. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ελαστικών οχημάτων (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα) του Δήμου Καβάλας έτους 2018
35. Εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ομονοίας 97β στην Καβάλα
36. Έγκριση ή μη παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25 στην Παναγία Καβάλας
37. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου λόγω εφαρμογής του Ν. 4442/2016 με τίτλο : «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις – Κεφάλαιο Ζ’ Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων κατά τη μεταβατική περίοδο
38. Περί διαγραφής προστίμων ΚΟΚ λόγω αποποίησης κληρονομιάς
39. Περί διαγραφής προστίμων ΚΟΚ από εταιρία ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
40. Περί διαγραφής προστίμων ΚΟΚ και εκ νέου χρέωση οφειλέτη
41. Περί διαγραφής τελών διαφήμισης και κοινόχρηστου χώρου από την εταιρία MAMIDOIL JET OIL A.E.
42. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
43. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στην κληρονόμο της
44. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
45. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους τους
46. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο
47. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή σε τρεις συνεδριάσεις: α) των μελών του Δ.Σ. της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ, β) των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ και γ) των μελών του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, στις 29 Ιανουαρίου 2018
48. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010