Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 14.02.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Ψηφίσεις πιστώσεων για την συνέχιση εκτέλεσης έργων και μελετών έτους 2018.
3. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2018».
4. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2018».
5. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2018».
6. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2018».