Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 05.03.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κας Δρακονάκη Ευαγγελίας από τη θέση της Προέδρου και μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή της.
2. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κας Μπαλτζίδου Βαρβάρα από τη θέση της Πρόεδρου και μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή της.
3. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ξανθόπουλου Νικόλαου, από τη θέση του Προέδρου και μέλους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» και αντικατάστασής του.
4. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Πετρόπουλου Πέτρου, από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» και αντικατάστασής του.
5. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τελίδη Περικλή από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» και αντικατάστασή του και από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους στο ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τριανταφυλλίδη Χαράλαμπου από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή του.
7. Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας αντί της Δημάρχου.
8. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
9. Εγγραφή του Δήμου Καβάλας ως συνδρομητή για το έτος 2018 σε περιοδικό τέχνης (δημοτική βιβλιοθήκη).
10. Έγκριση ή μη της με αριθμό 14/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά την «Τροποποίηση Τιμολογιακής Πολιτικής για την Τοπική Κοινότητα Χαλκερού.
11. Έγκριση ή μη της με αριθμό 34/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά την «Τροποποίηση Τιμολογιακής Πολιτικής σχετικά με την προμήθεια νερού σε ιδιώτες με βυτίο της ΔΕΥΑΚ».
12. Συζήτηση και ενημέρωση για την διοικητική και οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΚ και για την πορεία των έργων.