Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 15.03.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντος περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014)
2. Εκσκαφή επί των οδών Κόδρου & Λήδας, για εκτέλεση μονωτικών εργασιών σε οικία του κ. Στεφανίδη.
3. Έγκριση προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της οδού Χρ. Σμύρνης, στο πλαίσιο εργασιών εμπλουτισμού δικτύου του Ο.Τ.Ε.