Επανέρχεται η ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο της Καβάλας

Δόθηκε ήδη η έγκριση της Επιτροπής Κυκλοφοριακής Ρύθμισης και απομένει η διαγράμμιση των θέσεων και η τοποθέτηση κάθετης σήμανσης για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη

Αυτές τις μέρες αυτές επικαιροποιείται η παλιά μελέτη της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Καβάλας. Δόθηκε ήδη η έγκριση της Επιτροπής Κυκλοφοριακής Ρύθμισης και με τη δημοσίευση από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έγινε την προηγούμενη εβδομάδα) απομένει η διαγράμμιση των θέσεων και η τοποθέτηση κάθετης σήμανσης.

Με τη νέα απόφαση διαφοροποιούνται οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, λόγω των κυκλοφοριακών αλλαγών που έγιναν, όπως στην οδό Βενιζέλου και την οδό Ερυθρού Σταυρού, με κατάργησή της στις οδούς Ελληνικής και Γαλλικής Δημοκρατίας, με νέες ρυθμίσεις για τη στάθμευση φορτοεκφόρτωσης κλπ.

Στόχος της επικαιροποίησης της παλιάς μελέτης ελεγχόμενης στάθμευσης είναι η ορθολογική διαχείριση και αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης.