Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 29.03.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της δημοτικής οδού Χαλκερού, στο ύψος του κόμβου Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης, στο πλαίσιο εργασιών κατασκευής όδευσης του Χερσαίου Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP.
2. Έγκριση πρακτικού της 116ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας, του Δήμου Καβάλας.