Σύσκεψη υπό τη Δήμητρα Τσανάκα για την υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Κίνδυνος απόλυσης βρεφονηπιοκόμων!

Από τα μέλη της Τριμερούς Επιτροπής εκφράστηκαν επίσης προβληματισμοί για τις κτιριακές υποδομές και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων που θα ισχύσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο

Το πρωί της Δευτέρας 26 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο της δημάρχου Καβάλας, της τριμελούς επιτροπής που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων, της ένταξης των προνηπίων, στην υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Στη σύσκεψη συμμετείχαν η δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστας Μπαντίκος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Απόστολος Μουμτσάκης.

Στόχος της επιτροπής, είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής των διατάξεων αυτών, αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και ποια προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν από την εφαρμογή τους. Η εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης στην προσχολική αγωγή, ξεκινάει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά δίνεται από το Υπουργείο μεταβατική περίοδος τριών ετών για την πλήρη προσαρμογή.

Από τη δήμαρχο εκφράστηκαν προβληματισμοί, για διάφορα ζητήματα που θα προκύψουν, όπως η τυχόν απόλυση του προσωπικού των βρεφονηπιοκόμων που ήδη απασχολούνται, οι ανύπαρκτες κτιριακές υποδομές κλπ. Θα ακολουθήσει νέα συνάντηση για να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η Επιτροπή να κάνει καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης και να σχηματιστεί η τελική πρόταση.

Δελτίο Τύπου