Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 02.04.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη κατάργηση αεροπορικού αποσπάσματος Χρυσούπολης.
2. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου της εταιρείας «HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» στην συμβολή των οδών Ι. Δραγούμη & Ομονοίας στην Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
3. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
4. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
5. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
6. Έγκριση της με αριθμό 100/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την «5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας » του Δήμου Καβάλας περί 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2018.
9. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για την Πράξη με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 – 2019» Κοινωνική Σύμπραξη Καβάλας/Θάσου.
10. Έγκριση τροποποίησης εν μέρει της υπ’ αριθ. 605/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
11. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «CHERISH- Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fiSHing communities in Europe»- Δημιουργώντας ευκαιρίες για περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της προαγωγής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των κοινοτήτων αλιέων”.
12. Έγκριση Πρακτικού 116ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
13. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της δημοτικής οδού Χαλκερού στο ύψος του κόμβου Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης, στο πλαίσιο εργασιών κατασκευής όδευσης του Χερσαίου Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP.
14. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – χρωματισμοί στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Ν. Καρβάλη».
15. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή ταρτάν στίβου σταδίου Ανθή Καραγιάννη».
16. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές πολιτιστικού κέντρου Δήμου Καβάλας (Δημοτική Καπναποθήκη)».
17. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης 1ου Γυμνασίου Καβάλας».
18. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας».
19. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη φρεατίων άντλησης λυμάτων στο ΧΥΤΑ Καβάλας».
20. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές υποδομών σε γήπεδα Δ.Ε. Φιλίππων.
21. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση φωτιστικών ιστών Δήμου Καβάλας».
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου στήριξης οδού στον οικισμό Κρυονερίου».
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «κατασκευή Πεζοδρομίων Λυδίας».
24. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τελικού -Τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές – Βελτιώσεις – Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας».
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις στο Κτίριο Πυθαγόρα».
26. Έγκριση συμμετοχής στην Έκθεση “Ταξίδι 2018», στην Κύπρο.
27. Περί παράτασης ή μη εκμισθώσεων καλλιεργήσιμης γης – αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων.
28. Περί παράτασης ή μη εκμισθώσεων καλλιεργήσιμης γης – αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Λυδίας.
29. Μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών και στέγαση των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Καβάλας.
30. Λύση μίσθωσης της δημοτικής έκτασης 40 τ.μ. στην γωνία των οδών Ομονοίας & Χάριτος.
31. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από τον κo. Χαράλαμπο Σαββίδη του Σάββα.
32. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
33. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
34. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από τον κo. Αναστάσιο Κουτουζίδη του Ιωσήφ.
35. Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων.
36. Πρόσληψη ΠΕ Νομικού στο πλαίσιο της Πράξης: ΄΄Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τ.Α. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Καβάλας΄΄ Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΕΣΠΑ 2014 – 2020, MIS 5000563.
37. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Ναυαγοσωστών στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής.
38. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
39. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τελίδη Περικλή από αναπληρωματικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή του».
40. Έγκριση αυθημερόν μετάβασης της Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Καλανταρίδη Ηλία, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχουν σε σύσκεψη με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη με θέμα τον Διαδριατικό Αγωγό ΤΑΡ και την πορεία υλοποίησης του έργου στην περιοχή της Καβάλας, στις 28 Μαρτίου 2018.
41. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βέρρου Αριστείδη στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση που αφορά το Δήμο Καβάλας, στις 10 Ιανουαρίου 2018.
42. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.