Ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της αλιευτικής κληρονομιάς της Καβάλας

Μοναδικός εταίρος από την Ελλάδα ο δήμος Καβάλας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CHERISH, ανάμεσα σε άλλους 8 Δήμους, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές και πολιτιστικούς οργανισμούς, από διάφορες χώρες της Ευρώπης

Σε σύσκεψη που έγινε στον δήμο Καβάλας, με τη δήμαρχο Δήμητρα Τσανάκα, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες, συζητήθηκε η συμμετοχή του δήμου Καβάλας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CHERISH για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη εγκριθεί και ο δήμος Καβάλας είναι ο μοναδικός εταίρος από την Ελλάδα, ανάμεσα σε άλλους 8 Δήμους, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές και πολιτιστικούς οργανισμούς, από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να γίνει νέα συνάντηση με τη συμμετοχή ανθρώπων της περιοχής του δήμου Καβάλας, που να έχουν βαθιά γνώση των θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με την παράδοση της Καβάλας στην αλιεία.

Εκεί θα γίνει εκτενής συζήτηση για τα θέματα αλιείας της Καβάλας και το πώς θα μπορέσει να αναδειχθεί η αλιευτική μας παράδοση, αφού η πολιτιστική κληρονομιά των αλιευτικών κοινοτήτων γενικότερα και της Καβάλας ειδικότερα, παραμένει σχετικά αναξιοποίητη, δεδομένου ότι τα εργαλεία πολιτικής συνήθως στοχεύουν σε γενικότερους αναπτυξιακούς τομείς.

Στη σύσκεψη θα αποφασιστούν δράσεις για την ανάδειξη της αλιευτικής μας κληρονομιάς και θα αποτελέσουν τη σχετική πρόταση, η οποία θα αποσταλεί στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος.