Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 25.04.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΣΑΛΙΚΑ ΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 8, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ Ε.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο, τον ΠΛΑΣΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στην Πλατεία Καραολή Δημητρίου 36, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
3. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΙΚΕ», με νόμιμο εκπρόσωπο, τον ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στην Πλατεία Καραολή Δημητρίου 28, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
4. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΔΟΠΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Δαρδανελίων 3Β, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
5. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για εξετάσεις Ναυαγοσωστών.