Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 02.05.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 2 Mαΐου 2018, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΠΑΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΜΠΑΤΗΣ Α.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στο 4ο χλμ. ΠΕΟ Καβάλας – Θεσσαλονίκης, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΕΛΗΝΗ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΠΑΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΜΠΑΤΗΣ Α.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στο 4ο χλμ. ΠΕΟ Καβάλας – Θεσσαλονίκης, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
3. Λύση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Μελά 14, εμβαδού 143 τ.μ. – Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας.
4. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στην αρχική ιδιοκτησία 0101647 με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα α) το 01 στο Γ.727 και ΚΑΕΚ 210250810001 και β) το 01 στο Γ.728 και ΚΑΕΚ 210250811001 στο Περιγιάλι Καβάλας.
5. Αποκλεισμός τμημάτων του οδοστρώματος των οδών Μεσολογγίου, Περδίκα και Χειμάρας, στο πλαίσιο λήψεως προσωρινών προστατευτικών μέτρων επί επικίνδυνων κτισμάτων.