Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 10.05.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018
2. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 155/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αποσαφήνιση τίτλων ιδιοκτησίας εκτάσεως στη συμβολή των οδών Εγνατίας – Αλαμάνας – Πυθαγόρα και σύνταξη γνωμοδοτήσεως περί του ιδιοκτησιακού, ρυμοτομικού και πολεοδομικού καθεστώτος της εκτάσεως και περί της διεκδίκησης των δικαιωμάτων του Δήμου», για την λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου
3. Έγκριση της με αριθμό 162/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 74/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 86/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
6. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 85/2018 Απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας” που αφορά τη Μηνιαία Οικονομική συμμετοχή γονέων εγγεγραμμένων βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής
7. Διαβίβαση για έγκριση του υπ’ αρ. 9698/9-3-2018 Πρωτόκολλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία του έργου «Έργα προστασίας διαμόρφωσης ακτής Ραψάνης», της ένστασης της αναδόχου Κ/ξιας και γνωμοδότηση επ’ αυτής
8. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1047 στο Περιγιάλι Καβάλας
9. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στην αρχική ιδιοκτησία 0101647 με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα α) το 01 στο Γ.727 και ΚΑΕΚ 210250810001 και β) το 01 στο Γ.728 και ΚΑΕΚ 210250811001 στο Περιγιάλι Καβάλας
10. Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης οικοπέδου
11. Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Καβάλας στο Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ που αφορά την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών με ανώτατη χρηματοδότηση για το Δήμο Καβάλας ποσού 200.000 €.
12. Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Καβάλας στο Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ που αφορά την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας, του Υπουργείου Εσωτερικών με ανώτατη χρηματοδότηση για το Δήμο Καβάλας ποσού 244.000,00 €.
13. Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Καβάλας στο Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ που αφορά την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με ανώτατη χρηματοδότηση για το Δήμο Καβάλας ποσού 361.400 €.
14. Αποκλεισμός τμημάτων του οδοστρώματος των οδών Μεσολογγίου, Περδίκα και Χειμάρρας στο πλαίσιο λήψεως προσωρινών προστατευτικών μέτρων επί επικίνδυνων κτισμάτων
15. Έγκριση Μελετών και τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014 – 2020
16. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014 – 2020
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γυψοσανίδων στο Δημοτικό σχολείο Αμυγδαλεώνα»
18. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στη Δ.Ε. Καβάλας»
19. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας του Πρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012
20. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018»
21. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύων φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2018»
22. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
23. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
24. Περί διοικητικής αποβολής ή μη του πρώην μισθωτή της εξάγωνης ξύλινης κατασκευής (κιόσκι) στην πλατεία Ελευθερίας
25. Λύση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Μελά 14 εμβαδού 143 τ.μ. – Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας
26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
28. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος
29. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, αρχικά στην Ξάνθη στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και εν συνεχεία στην Κομοτηνή στα γραφεία της Δ/νσης ΠΕΧΩ μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες για να συζητήσουν για την πορεία έργων του Δήμου, στις 26 Απριλίου 2018
30. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 15414 τ.μ. στην Νέα Καρβάλη (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012)
31. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος <<ΚΑΦΕτερια-ΜΠΑΡ>> ιδιοκτησίας της εταιρείας << ΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΑΡΑΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. >> που βρίσκεται επί της οδού ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 (ΥΠΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ) στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
32. Β΄ Κατανομή έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.