Τρεις νέοι ναυαγοσώστες στην Καλαμίτσα

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του Νόμου ο δήμος Καβάλας προχώρησε σε 3 προσλήψεις και στην διαδικασία για την απόκτηση σωστικών πλοιαρίων

Προσελήφθησαν ήδη τρεις ναυαγοσώστες από τον Δήμο Καβάλας, οι οποίοι τοποθετούνται για εργασία στην ακτή της Καλαμίτσας, δεδομένου ότι ο νέος νόμος απαιτεί πολλαπλάσιους ναυαγοσώστες καθώς και σωστικά πλοιάρια τα οποία δεν διαθέτει ο Δήμος. Για το λόγο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη και προχωρεί η διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να βρεθεί ανάδοχος για την υλοποίηση των όρων που ορίζει ο νόμος.