Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 25.06.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία της ΔΕΥΑΚ
2. Συμμετοχή του Δήμου Καβάλας στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Digital Cities Challenge
3. Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 – 2019» – Κ.Σ. Καβάλας με Κωδικό ΟΠΣ 5029035 στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014 – 2020
4. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα σύστασης «Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για την Αστική Κινητικότητα» (EIT Urban Mobility) με τίτλο “wemove2zero” του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology-EIT) με επικεφαλής εταίρο την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Καινοτομία (ESEIA – European Sustainable Energy Innovation Alliance)
5. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 241/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αγωγής (τακτικής διαδικασίας αναγνωριστικής κυριότητας) της Βασιλικής χήρας Νικολάου Σιδηρόπουλου, το γένος Ευσταθίου και Αναστασίας Τζουτζούλη, κατά του Δήμου Καβάλας και του Ελληνικού Δημοσίου, (κατάθεση 28 Μαρτίου 2018, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών, ήτοι μέχρι 6 Ιουλίου 2018)», για την λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου.
6. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 247/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αγωγής (τακτικής διαδικασίας αναγνωριστικής κυριότητας) του Μυστερούδη Γεωργίου και Μυστερούδη Ιωάννη (κατάθεση 11 Απριλίου 2018, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών, ήτοι μέχρι την 20 Ιουλίου 2018)», για την λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου.
7. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2018-2019
8. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας
9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας έτους 2016»
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Καβάλας έτους 2015»
11. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων, κλιμάκων και πλακοστρώσεις έτους 2016»
12. Ανανέωση άδειας τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ομονοίας 55 στη Δ.Κ. Καβάλας
13. Ανανέωση άδειας τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί των οδών Φιλελλήνων και Ερμού στη Δ.Κ. Καβάλας
14. Ανάκληση της υπ’ αρ. 405/1977 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση νέας
15. Περί διαγραφής ή μη μέρους μισθώματος του Νο 1 καταστήματος του κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας
16. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθωμάτων του κυλικείου του κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας
17. Παράταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 5 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Λυδίας
18. Εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με Νο 99β και 129 στην Τοπική Κοινότητα Λυδίας
19. Εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με Νο 1480 και 1489 στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων
20. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
21. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση
22. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμους
23. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο
24. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο
25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
27. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 67/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσο αφορά την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διεθνείς και πανελλαδικές οργανώσεις και λήψη νέας.
28. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
29. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ηλεκτρονική σελίδα
30. Περί διαγραφής προστίμων ΚΟΚ από εταιρία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
31. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2018
32. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Αλεξανδρούπολη, για συμμετοχή τους σε έκτακτη διευρυμένη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. ΑΜΘ, στις 19 Ιουνίου 2018
33. α) Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010, β) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016
34. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών
35. Διαγραφή Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών
36. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» «Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018»