Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 04.07.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. Γ.115 στην περιοχή της ΔΕΠΟΣ, στην Καλαμίτσα Καβάλας, λόγω διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος στο κείμενο, αλλά και στο διάγραμμα της υπ’αρ.12/2026/1998 (ΦΕΚ 410 τ.Δ’/16-6-1998 ) Απόφασης Νομάρχη με την οποία τροποποιήθηκε το σχέδιο πόλης στην περιοχή της ΔΕΠΟΣ Καβάλας και συγκεκριμένα στο Γ.115.
2. Γνωμοδότηση για προσκύρωση – τακτοποίηση οικοπέδων στην οδό Μάρκου Μπότσαρη – Αλκαίου, στην Καβάλα.