Δήμος Καβάλας: Ιδιώτης θα μαζεύει τα βαριά και ογκώδη απορρίμματα

Απόφαση της δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα μετά την απόρριψη από την αποκεντρωμένη της πρόσληψης διμηνιτών

Είναι γνωστό, ότι οι ανάγκες του δήμου Καβάλας και ιδιαίτερα της υπηρεσίας καθαριότητας είναι πολύ μεγάλες, δεδομένου ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα μόνο με ελάχιστα άτομα, ενώ χρειάζονται για την κανονική λειτουργία ακόμη 50 περίπου άτομα. Μετά την απόρριψη της πρόσληψης διμηνιτών συμβασιούχων από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση, αποφάσισε ο Δήμος, με εντολή της δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα, να προχωρήσει σε σύμβαση με ιδιώτη εργολάβο, για την αποκομιδή βαρέων και ογκωδών αντικειμένων.

Με την προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα, το πρόβλημα δεν λύθηκε, δεδομένου ότι από τα 112 άτομα που ζήτησε ο Δήμος Καβάλας, ήρθαν μόνο 59 και αναμένονται οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη και των υπολοίπων.