Απολυμάνθηκε η παιδική χαρά στο πάρκο του Φαλήρου

Τα παράπονα των πολιτών για τις βρωμιές και τις ακαθαρσίες που υπήρχαν στο χώρο, κινητοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η απολύμανση στο πάρκο Φαλήρου καθώς προέκυψε πρόβλημα  ρύπανσης στα παιχνίδια της παιδικής χαράς του πάρκου από ανθρώπους που κυκλοφορούν σε αυτό κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Ο δήμος Καβάλας και η διεύθυνση ποιότητας ζωής κινητοποιήθηκε άμεσα ώστε συνεργαζόμενο ειδικό συνεργείο να απολυμάνει το πάρκο στο σύνολό του, για την εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης, κυρίως από τα παιδιά, των χώρων αναψυχής και παιχνιδιού του πάρκου.