Κλείνουν οι «πληγές» του βιολογικού

Μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Άσπρης Άμμου

Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης της Καβάλας. Την Τρίτη (24/07) ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ με τον ανάδοχο του έργου και με τεχνικό δυναμικό της επιχείρησης επιθεώρησαν την πρόοδο των εργασιών η οποία κρίθηκε ικανοποιητική. Οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας περιλαμβάνουν: την προμήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία 2 νέων ροτόρων στη δεξαμενή αερισμού, την προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης στις 2 από τις 4 δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, επισκευή – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία 2 ροτόρων στην δεξαμενή αερισμού και τέλος επισκευή δαπέδων στις 2 από τις 4 δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης. Οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ταυτόχρονα προχωρούν οι μελέτες για την πραγματοποίηση περαιτέρω αποκαταστάσεων στην ΕΕΛ πόλης Καβάλας.