Εκπτώσεις από 15% έως 90% στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ

Σημαντικές μειώσεις σε δικαιούχους κοινωνικών οικιακών τιμολογίων ανακοινώνει η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης της Καβάλας

Εκπτώσεις που κυμαίνονται από 15% έως 90% προσφέρει στους καταναλωτές της η ΔΕΥΑ Καβάλας, σε ότι αφορά τα κοινωνικά οικιακά τιμολόγια και με ανακοίνωση της, καλεί όλους όσους έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν σ’ αυτά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά! Οι εκπτώσεις αφορούν ανέργους, αναπήρους και ανασφάλιστους καθώς και τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες που δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό στο ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Καβάλας

«Περιμένουμε όλους τους δικαιούχους να ενταχθούν στα κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ»

«Η ΔΕΥΑΚ ενημερώνει του καταναλωτές της για τα κοινωνικά οικιακά τιμολόγια που ισχύουν και τις προϋποθέσεις ένταξης στους καταλόγους δικαιούχων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

  1. Έκπτωση ύψους 90% για άπορα άτομα και σε καθεστώς μακροχρόνιου οικονομικού αποκλεισμού από κάθε δραστηριότητα.
  2. Έκπτωση ύψους 50% για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:

– Προστατευόμενα, ή άτομα πιστοποιημένης αναπηρίας με ποσοστό πάνω από 80%, και με ετήσιο εισόδημα έως 24.000,00 €.
– Πολύτεκνες οικογένειες εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 24.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 ανά προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων.
– Μακροχρόνια άνεργοι, εφόσον παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα πέραν του 12μήνου και εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 €.
– Ανασφάλιστοι πιστοποιημένοι με βιβλιάριο ανασφαλίστου.

  1. Έκπτωση ύψους 30% για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:

– Τρίτεκνες οικογένειες εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 24.000,00 € και για κατανάλωση έως 80 μ3/4μηνο.
– Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα μέλη και ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 € και για κατανάλωση έως 50 μ3/4μηνο.

  1. Έκπτωση ύψους 15% για τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% και εισόδημα έως 24.000,00 €.

Προϋποθέσεις ένταξης στους καταλόγους δικαιούχων:
Ο σχετικός λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του υποψηφίου δικαιούχου και ο οποίος να είναι ταυτόχρονα και δημότης του Δήμου Καβάλας. Αυτονόητα ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία. Οι σχετικές πρόνοιες ισχύουν φυσικά και στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές.
Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για όλες τις κατηγορίες.
Ο χρόνος ανεργίας πιστοποιείται με ανάλογο έγγραφο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικά αναπηρίας από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές ή υγειονομικές επιτροπές του ασφαλιστικού φορέα.
Το εισόδημα πιστοποιείται με το εκκαθαριστικό της εφορίας του προηγούμενου, της ένταξης στις σχετικές πρόνοιες, χρόνου.
Για τους απόρους και εκείνους με βιβλιάριο ανασφαλίστου απαιτείται πιστοποίησή τους από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας του οικείου Δήμου. Για τους μεν πρώτους ως προς την οικονομική τους αδυναμία, για τους δε δεύτερους ως προς την δωρεάν χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο καταναλωτών της ΔΕΥΑΚ στο τηλέφωνο 2510 620 005.
Η ΔΕΥΑΚ σας περιμένει όλους όσους είστε δικαιούχοι να προσέλθετε και να ενταχθείτε στα κοινωνικά της τιμολόγια».