Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 08.08.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 29ης συνεδρίασης για το 2018

Την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Καβάλας Οικονομικού Έτους 2017.
3. Έγκριση πρακτικού περί άγονης, της επαναληπτικής πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων.
4. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2018», εκτιμώμενης αξίας 63.683,30€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
5. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 54.675,82 € (συμπ. 24%).
6. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018».