Ο δήμος Καβάλας προσλαμβάνει ναυαγοσώστες

Σκοπός των προσλήψεων είναι η διασφάλιση της καλής, ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των Δημοτικών Ακτών μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018

Ο δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών ατόμων, ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Ναυαγοσωστών, στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, για τη διασφάλιση της καλής, ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των Δημοτικών Ακτών για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 45 ετών, ενώ η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018.