Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων και πηγή Ατζίσου στη Νέα Καρβάλη σε νέα τροχιά ανάπτυξης

Η πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ Αναστασία Ιωσηφίδου πέτυχε την ένταξή τους στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020, βάζοντας τε θεμέλια για να αποκτήσει η Καβάλα δυο ιαματικές πηγές

Καλά αναπτυξιακά νέα κομίζει η πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Αναστασία Ιωσηφίδου από την Αθήνα, καθώς πέτυχε την ένταξη του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων, αλλά και της άγνωστης, σε πολλούς, ιαματικής πηγής Ατζίσου της Νέας Καρβάλης στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων μπαίνει σε μια άλλη φάση ανάπτυξης, πέραν της επενδυτικής πρότασης συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ την οποία κατέθεσε η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και ο δήμος Καβάλας για την αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών του Πηλοθεραπευτηρίου, ένα από τα λίγα στο είδος του σε ολόκληρα τα Βαλκάνια και τη δημιουργία ενός ακόμη κλειστού σύγχρονου Πηλοθεραπευτηρίου.

Μέσα από το INTERREG «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 θα αξιοποιηθούν κι άλλες δυνατότητες του Πηλοθεραπευτηρίου, καθώς ανοίγονται νέοι δρόμοι αναπτυξιακής «εξωστρέφειας», όπως με την πώληση, για παράδειγμα, της ιαματικής λάσπης.

Το πιο μεγάλο κέρδος, όμως, για την Καβάλα από το ταξίδι της κ. Ιωσηφίδου στην Αθήνα είναι ότι μπήκαν τα θεμέλια για να αποκτήσει η περιοχή δύο ιαματικές πηγές, κάτι το οποίο θα ενισχύσει το κεφάλαιο που λέγεται Ιαματικός Τουρισμός, μιας και η αξιοποίηση της άγνωστης πηγής Ατζίσου της Νέας Καρβάλης θα δώσει προστιθέμενη αξία στην τουριστική ανάπτυξη τόσο της εν λόγω περιοχής όσο και της Καβάλας γενικότερα.