Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 28.09.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 16ης Συνεδρίασης

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του Εσωτερικού Χώρου του Καταστήματος «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», που βρίσκεται σε οίκημα στην Πλατεία Καραολή Δημητρίου 28, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου «Πυθαγόρας» και ορισμός εκπροσώπου στη Διαχειριστική Επιτροπή.
3. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, με ισχύ από 17.09.2018 έως 15.06.2019.
4. Έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθ. 117ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας.
5. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δρόμο διανομής. (Τοπική Κοινότητα Χαλκερού)