900.000 ευρώ για έργα στα σχολεία του Δήμου Καβάλας

Δημοπρατήθηκε το έργο που αφορά εργασίες συντήρησης, επισκευής και κατασκευές μικρής κλίμακας σε όσα σχολικά κτίρια παρουσιάζονται ανάγκες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημοπράτηση του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις», προϋπολογισμού δαπάνης ύψους 900 χιλιάδων ευρώ.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και κατασκευές μικρής κλίμακας, όπως αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, επιχρίσματα, δάπεδα χρωματισμοί, μονώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, δίκτυα ομβρίων κτλ, σε όσα σχολικά κτίρια παρουσιάζονται ανάγκες και οι ανάγκες αυτές έχουν τις προϋποθέσεις ώστε να συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Μία ακόμη εργολαβία που αφορά στα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας με επιχορήγηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», σχολική ΣΑΤΑ, αλλά και χρηματοδότηση από τους ιδίους πόρους του Δήμου Καβάλας, έρχεται να προστεθεί και να συμπληρώσει όλες όσες υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη, αλλά και τις εργασίες από τα τμήματα συντηρήσεων του δήμου.

Η διαρκής βελτίωση των συνθηκών των σχολικών εγκαταστάσεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την δημοτική αρχή, κάτι που αποδεικνύεται έμπρακτα, τόσο από τον όγκο των εργασιών, όσο και από το ύψος των χρημάτων που δαπανούνται.

Τέλος, να σημειωθεί πως η μελέτη του συγκεκριμένου έργου εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Καβάλας, γεγονός που αποδεικνύει πως παρά το περιορισμένο υφιστάμενο προσωπικό, καταβάλλονται φιλότιμες και τιτάνιες προσπάθειες, ώστε πέραν των άλλων να εξοικονομηθούν και πόροι και χρόνος.