Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 16.10.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 20ής Συνεδρίασης

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», ιδιοκτησίας ΓΑΡΓΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», ιδιοκτησίας Γ. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Χ. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΕΕ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 17, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
3. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας, έτους 2018».