Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 01.11.2018 [όλα τα θέματα]

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της 27ης Συνεδρίασης

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 74/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, οικονομικού έτους 2017»
3. 26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
4. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2019
5. Περί χαρακτηρισμού οδού ως ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
6. Αποδοχή όρων ένταξης του έργου με τίτλο «Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων»
7. Έγκριση μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του υποέργου 1 της ομότιτλης πράξης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ”, στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Άξονας Προτεραιότητας “Δράσεις για τη Βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας”
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2016»
9. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές-Κατασκευές-Συντηρήσεις- Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017»
10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας 2017»
11. Έγκριση ή μη τοποθέτησης λυόμενου και προσωρινού εξοπλισμού σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Φιλελλήνων 3 στη Δ.Κ. Καβάλας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ΚΟΥΜΠΑ ΓΚΟΛΝΤ Ι.Κ.Ε.΄΄
12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «CHERISH – Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fISHing Communities in Europe- Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη» του Προγράμματος ΙΝΤΕRREG EUROPE
13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 212/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας » του Δήμου Καβάλας περί 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
14. Περί αιτήματος οφειλέτη σχετικά με ληξιπρόθεσμες παραβάσεις ΚΟΚ
15. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη
16. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη
17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
18. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο
19. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη
20. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Καβάλας με το Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας και αποδοχή των όρων του, στο πλαίσιο της υπό κατάθεσης πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας
21. «Έγκριση μελετών υποέργου 4 και υποέργου 5 της υπό κατάθεση πρότασης με τίτλο “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
22. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) με την χρήση επί έλαττον δαπανών (συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ) «Επισκευές – Κατασκευές στο Βερούλειο Γήπεδο», του Δήμου Καβάλας.
23. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ ΟΙΚ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με την χρήση επί έλαττον δαπανών) (συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ ΟΙΚ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) της Ενταγμένης Πράξης: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 21Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»
24. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και την χρήση των επι ελάσσον δαπανών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», του Δήμου Καβάλας εργολαβία του αναδόχου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
25. Εκμίσθωση δημοτικών γεωτεμαχίων συνολικού εμβαδού 167,66 τ.μ. στην αγροτική περιοχή Βουνοχωρίου, για λειτουργία σταυλικής εγκατάστασης και διενέργεια δημοπρασίας
26. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 19 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας
27. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για διεξαγωγή αγώνων
28. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων πολεμικών τεχνών
29. Παραχώρηση γηπέδων Αντισφαίρισης «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων 5ο Τουρνουά Αντισφαίρισης
30. Παραχώρηση γηπέδων Αντισφαίρισης «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων Ε3 OPEN
31. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχουν σε συνάντηση εργασίας στα Υπουργεία Οικονομικών, Πολιτισμού στο ΤΑΙΠΕΔ κ.α. για υποθέσεις του Δήμου, στις 28-30 Οκτωβρίου 2018
32. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Ανάπτυξης-Προγραμματισμού και Ψηφιακών Υπηρεσιών κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή στο 3ο Ακαδημαϊκό σεμινάριο Digital Cities Challege για τις ψηφιακές πόλεις με θέμα «Vision,Ambition,Strategy» υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 17 Οκτωβρίου 2018
33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Πρασίνου και Ακτών) κ. Τσουρουκίδη Αναστάσιο, στην Αθήνα για την υπογραφή δωρεάς ενός (1) απορριμματοφόρου φορτηγού μικτού φορτίου 8 τόνων χωρίς πινακίδες από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης -Ε.Ε.Α.Α. στις 15 Οκτωβρίου 2018
34. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», ιδιοκτησίας ΓΑΡΓΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17, στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
35. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου
36. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών σε τέκνο του
37. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις