6.900 ευρώ σε 22 Καβαλιώτες από τον δήμο Καβάλας

Η απόφαση πάρθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της 1ης Νοεμβρίου ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Ο Δήμος Καβάλας, μετά από σχετική απόφαση που ελήφθη  από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίασή του  στις 1 Νοεμβρίου 2018,  προχώρησε στην καταβολή έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων  μέσω βοηθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε 22 δημότες, συνολικού ποσού 6.900 ευρώ.