Νομικός σύμβουλος του δήμου Καβάλας ο Κωνσταντίνος Χρυσόγονος για το ζήτημα της γέφυρας

Αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδρομή του γνωστού καθηγητή συνταγματικού δικαίου της ΑΠΘ προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο τη άποψη της διοίκησης για την αρμοδιότητα και ευθύνης συντήρησης της γέφυρας

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, ορίστηκε ως νομικός σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., δικηγόρος και συγγραφέας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη διοικητική αρχή, που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη συντήρησης του σημείου της εθνικής οδού, όπου συντελέσθηκε η πτώση της γέφυρας μπροστά στο παλιό Νοσοκομείο της Καβάλας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη τη διατύπωση γνώμης ικανής να δημιουργήσει εδραία άποψη, που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ακαδημαϊκού επιπέδου της νομικής επιστήμης και να αποτελέσει πολύτιμο «εργαλείο», για την λήψη των απαραίτητων έγκυρων αποφάσεων, από τις αρμόδιες αρχές, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.