Καβάλα: Οι νέες χρεώσεις στους λογαριασμούς της ύδρευσης-Αναλυτικοί πίνακες

Ποιες ομάδες δημοτών «πιάνουν» οι μεγάλες μειώσεις, ποιους αφορά το κοινωνικό τιμολόγιο και τι ισχύει με τους διακανονισμούς των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μειώνονται οι χρεώσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης, με απόφαση της ΔΕΥΑΚ και μετά την σχετική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 17 Δεκεμβρίου 2018.

«Ζήτησα από τη ΔΕΥΑΚ, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι μειώσεις στις χρεώσεις να είναι πολύ μεγάλες σε όσους καταναλώνουν ελάχιστο νερό, όπως σε γραφεία, σε μικρά καταστήματα, όπως και στα κλειστά σπίτια που δεν χρησιμοποιούνται και να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική, που να ελαφρύνει τα χαμηλά στρώματα και τη μέση οικογένεια, δεδομένου ότι όλοι αυτοί, αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα στα χρόνια της κρίσης. Ο Δήμος Καβάλας και η ΔΕΥΑΚ αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι δίπλα σε αυτούς που τους χτύπησε η κρίση, μειώνοντας τις τιμές. Δίνει μια ανάσα στα νοικοκυριά, στους ηλικιωμένους και στους οικονομικά ασθενείς. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, οι λογαριασμοί νερού, θα έρθουν μειωμένοι στο 90% των κατοίκων-καταναλωτών της Καβάλας», δήλωσε η δήμαρχος Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα.

Αναλυτικά η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ

Μεταβλητά τέλη

Δ.Ε. Καβάλας-Δημόσιο

Κλίμακα (m³ / 4μηνο) Ύδρευση (€/m³) Αποχέτευση (€/m³) Σύνολο με ΦΠΑ
1 0-30 0.45 0.11 0.64
2 31-50 1.30 0.32 1.87
3 51-80 1.40 0.35 2.02
4 81-120 1.60 0.40 2.30
5 > 120 1.80 0.45 2.59

Δ.Ε. Φιλίππων

Κλίμακα (m³ / 4μηνο) Ύδρευση (€/m³) Αποχέτευση (€/m³) Σύνολο με ΦΠΑ
1 0-30 0.15 0.04 0.22
2 31-50 0.60 0.15 0.86
3 51-80 0.75 0.19 1.08
4 81-120 1.00 0.25 1.44
5 > 120 1.20 0.30 1.73

Σταθερά τέλη

Δ.Ε. Καβάλας-Δ.Ε. Φιλίππων
Πάγιο τέλος: 3 €/μήνα δηλ. 12 €/4μηνο
Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων: 2 €/4μηνο

Δημόσιο
Πάγιο τέλος: 5 €/μήνα δηλ. 20 €/4μηνο
Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων: 4 €/4μηνο

Η συχνότητα καταμέτρησης των ενδείξεων και η τηρούμενη περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμών παραμένει ως έχει.

Δικαιώματα νέων παροχών

Δικαιώματα νέων παροχών Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
1/2” 100
3/4” 150
1” 200
1½” 300
2” 400

Δαπάνη σύνδεσης ιδιωτικής παροχής ύδρευσης

Δαπάνη σύνδεσης ύδρευσης
μέχρι 5 μέτρα
Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
1/2” 200
3/4” 250
1” 300
1½” 500
2” 600

Δαπάνη σύνδεσης ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης

Δαπάνη σύνδεσης αποχέτευσης
μέχρι 5 μέτρα
Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€/m)
Φ160 150
Φ200 200
μηχανοσίφωνας          150 €/τεμ

Για συνδέσεις ιδιωτικών παροχών με μήκος μεγαλύτερο των 5 μέτρων η δαπάνη υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό με τις τρέχουσες τιμές εργατικών και υλικών.

Υλικά ύδρευσης

Υλικά Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Υδρόμετρο 1/2″ 15
Υδρόμετρο 3/4″ 25
Υδρόμετρο 1″ 60
Υδρόμετρο 1 1/2″ 100
Υδρόμετρο 2″ 280
Διακόπτης 1/2″ – 3/4″ 3
Διακόπτης 1″ 5
Διακόπτης 2″ 20

Οι τιμές των υδρομέτρων ισχύουν για την πρώτη εγκατάσταση σε νέες παροχές. Οι αντικαταστάσεις στη συνέχεια δεν χρεώνονται, αλλά καλύπτονται από το σταθερό τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων.

Εργασίες σε ιδιωτικές παροχές ύδρευσης

Εργασίες Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Αντικατάσταση διακόπτη 5
Αντικατάσταση ρακόρ 5
Μετακίνηση υδρομέτρου 10
Έλεγχος υδρομέτρου 10
Επανασύνδεση 15

Εγγυήσεις έναντι κατανάλωσης

Εγγυήσεις Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
Ιδιωτών 100
Δημοσίου, εργοταξιακές, και καταναλωτών με παροχή ≥ 1 1/2’’ 200

Εγγύηση έναντι κατανάλωσης καταβάλλεται επίσης και από τους χρήστες (ενοικιαστές) των ακινήτων.

Παροχή νερού με βυτιοφόρο όχημα
Η τιμή της παροχής αυτής παραμένει όπως ορίστηκε με πρόσφατη απόφαση στα 4 € / m³.

Επεξεργασία λυμάτων ΔΕΥΑ Παγγαίου
Η τιμή για την επεξεργασία των λυμάτων που διατίθενται προς επεξεργασία στην εγκατάσταση του Δάτου ορίζεται σε 0.50 €/m³

Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών

Οφειλή (€) Δόσεις Ελάχιστη δόση (€)
150 – 500 12 25
501 – 1000 16 40
1001 – 2000 20 70
> 2000 24 120

Κοινωνικό τιμολόγιο

Κατηγορία Ετήσιο Εισόδημα Έκπτωση (%)
Άποροι 90
Ανάπηροι > 80% 24,000 50
Πολύτεκνοι 24,000 50
Άνεργοι 12,000 50
Τρίτεκνοι 24,000 30
Μονογονεϊκές οικογένειες 12,000 30
Ανάπηροι > 67% 24,000 15

Οι αναφερόμενες εκπτώσεις ισχύουν μέχρι το όριο των 80 μ3/τετράμηνο για οικογένειες με έως τέσσερα μέλη, αυξανομένου του ορίου κατά 20 μ3/τετράμηνο για κάθε επιπλέον παιδί. Η πέραν του ορίου χρέωση ακολουθεί τις κλίμακες χρέωσης αθροιστικά.    

Καταργείται η προϋπόθεση να είναι ο δικαιούχος, δημότης Καβάλας. Παραμένει ως προϋπόθεση ότι το ακίνητο στο οποίο υπάρχει η παροχή ύδρευσης πρέπει να είναι η κύρια κατοικία του δικαιούχου, όπως αυτή δηλώνεται στη φορολογική δήλωση.

Ενεργοποιείται η επιβολή προσαυξήσεων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς επίσης και η βεβαίωση στη ΔΟΥ των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε περιπτώσεις ακύρωσης συμβολαίων λόγω οφειλών, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας δικτύων Ύδρευσης ΔΕΥΑΚ.