Τους αλλάζουν τα… φώτα

Λαμπτήρες LED τοποθετούνται σε όλους τους φωτεινού σηματοδότες της Καβάλας επιτυγχάνοντας μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 80%

Σε εξέλιξη είναι η αντικατάσταση όλων των αναρτημένων φωτεινών σηματοδοτών με νέας τεχνολογίας LED. Σε πρώτη φάση αντικαθίστανται μόνο οι αναρτημένοι φωτεινοί σηματοδότες του Δήμου Καβάλας, αυτοί που για την αντικατάσταση των λαμπτήρων χρειαζόταν η χρήση του καλαθοφόρου οχήματος, ενώ αργότερα θα γίνει η αντικατάσταση και των κάθετων σηματοδοτών. Οι νέοι αυτοί φωτεινοί σηματοδότες, έχουν λαμπτήρες LED με πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής, ενώ επιτυγχάνεται και η μείωση κατανάλωσης ενέργειας περίπου κατά 80%.

Με τους λαμπτήρες αυτούς και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, επιτυγχάνεται και εξοικονόμηση απασχόλησης του προσωπικού, όπως και αποδέσμευση του καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου Καβάλας, προκειμένου να χρησιμοποιείται σε άλλες αναγκαίες εργασίες.