868.000 € για έργα οδοποιίας στη ΔΕ Φίλιππων και Νέας Καρβάλης

Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη

O Δήμος Καβάλας με το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας συνέταξε μελέτη με σκοπό να επιδιώξει σημαντική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 868.000€, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη (κυρίως έργα οδοποιίας) στη Δημοτική Ενότητα Φίλιππων και Νέας Καρβάλης. Την εν λόγω χρηματοδότηση επέτυχε εξαιτίας των τάχιστων ενεργειών του σχετικά με τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο πνοής στο Δήμο μας, το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης γης των δημοτών μας που ασχολούνται με την γεωργία, με οικονομικά και όχι μόνο οφέλη για την περιοχή.

Αναμένεται η έγκριση δημοπράτησης προκειμένου να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση του έργου.