Οικονομική Επιτροπή δήμου Καβάλας: Κατεπείγουσα η πρώτη συνεδρίαση του 2019

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να εγκρίνουν απευθείας ανάθεση για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν εκτάκτως τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας με μοναδικό θέμα την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τον Δήμο Καβάλας.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα της προμήθειας αλατιού και ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφοράς του για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τον Δήμο Καβάλας και κατά συνέπεια απαιτείται άμεσα και χωρίς χρονοτριβή η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.