Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 13.02.2019 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευές –επισκευές – συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων 2019».
3. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2019».
4. Έγκριση πρακτικού: Περί κατακύρωσης της Σύμβασης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2019».