ΔΕΥΑ Καβάλας: Θέλει να αποκτήσει Master Plan ύδρευσης

Ζητάει χρηματοδότηση για το έργο με το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση σε νερό και να αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές

Πρόταση για χρηματοδότηση στο έργο με τίτλο «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (Master Plan) – υποέργο β’ Σχέδιο Ασφάλειας Νερού» κατέθεσε η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Καβάλας.

Με την υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης επιτυγχάνεται η αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, η κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης νερού, αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και η εξυπηρέτηση καταναλωτών νέων περιοχών (επεκτάσεις σχεδίων πόλεων κτλ.) λαμβάνοντας υπόψη τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ). Τα σχέδια ύδρευσης θα συμπεριλαμβάνουν μελέτη εξεύρεσης νέων πηγών για την αναβάθμιση του υδατικού δυναμικού ή κατάλληλης διαχείρισης των υφισταμένων.

Με την υλοποίηση του έργου:

  • θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑΚ όπως το μη – εισοδηματικό νερό (απόκλιση μεταξύ εισροών στο υδροδοτικό σύστημα και τιμολογημένης κατανάλωσης) που οφείλεται σε πλειάδα αιτιών (φυσικές απώλειες δικτύων, σφάλματα υδρομέτρων, παράνομες απολήψεις κλπ.)
  • θα αντιμετωπιστούν τοπικά ελλείμματα νερού που παρουσιάζουν ορισμένοι ορεινοί οικισμοί της Δ.Ε. Φιλίππων.

Η ανάγκη υλοποίησης Σχεδίου Ασφαλείας Νερού κρίνεται επιτακτική καθώς διασφαλίζεται:

  • Η ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή
  • Η σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση
  • Η σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.

Επομένως η ΔΕΥΑΚ θα πετύχει την παροχή υψηλής ποιότητας νερού ύδρευσης για ανθρώπινη κατανάλωση στην περιοχή ευθύνης της.